Cơ sở sản xuất

HTX Đồng Tâm 3

xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Sản phẩm đến từ hữu cơ

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Đậu tương đen
(1000 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Văn Nghiệp Đậu tương đen Đỗ tương đen (10/05/2021)
Gà vườn
(2000 )
VietGap
Nguyễn Văn Thạo Gà vườn (20/10/2020) Gà vườn (17/05/2021)
Bánh canh khô
(1000 )
VietGap
Nguyễn Văn Nghiệp Bánh canh khô (17/05/2021) Bánh canh khô (17/05/2021)
Lạc đen
(1000 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Văn Nghiệp Lạc đen (10/05/2021)
Nho đen
(100 )
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Văn Nghiệp Nho đen (10/05/2021)
Dưa lưới
(100 )
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Văn Nghiệp Dưa lưới (10/04/2021)
A007
(2000 )
Nguyễn Văn Thạo Hong Dat

Thông tin chung

Giới thiệu Sản xuất các nông sản màu hữu cơ: lạc đen, đậu tương đen, nho đen không chuyển gen (Non GMO) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041/2017 - Nông nghiệp hữu cơ
Cổng truy xuất bacgiang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 Ha
Quản lý Nguyễn Văn Nghiệp
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
HTX Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
PHÂN HỮU CƠ Ủ VI SINH
Tự sản xuất
Phân bón Bón lót 350 - 500 kg/sào Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản, duy trì độ phì nhiêu của đất. 27/03/2021
Phân lân nung chảy Văn Điển
Công ty phân lân nung chảy Văn Điển
Phân bón Bón lót 20 kg/sào, 560 kg/ha Bồi bổ các chất đa (P), trung (SiO2, CaO, MgO) vi lượng(Mo, Bo, Fe, Zn...) với 18 yếu tố cho đất, tăng năng suất, cải tạo độ chua đất, tăng sức đề kháng sâu bệnh, đổ ngã, cải thiện chất lượng sản phẩm 27/03/2021
Thuốc BVTV Anisaf
Chế phẩm sinh học 27/03/2021