Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Đồng Tâm 3

xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hòa, Bắc Giang

8.0

HTX MỲ CHŨ XUÂN TRƯỜNG

Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang

8.0

Công ty Cổ phần Giang Sơn

Thôn Liên Cơ - xã Đồng Tâm - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang, Yên Thế, Bắc Giang

8.0

Dưa lưới Quảng Tiến

Xã Quang Tiến huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, Tân Yên, Bắc Giang

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Hiệp Hòa, Bắc Giang
8.8
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
7.6
0 Bình luận
Tân Yên, Bắc Giang
7.4
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
7.4
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
6.7
0 Bình luận
Lục Ngạn, Bắc Giang
7.9
0 Bình luận
Lục Ngạn, Bắc Giang
6.6
0 Bình luận