Cơ sở sản xuất

Công ty Cổ phần Giang Sơn

Thôn Liên Cơ - xã Đồng Tâm - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

GÀ SẠCH YÊN THẾ

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Xưởng chế biến gà
(1000 m2)
OCOP
Nguyễn Thị Tâm

Thông tin chung

Giới thiệu Gà sạch Yên Thế
Cổng truy xuất bacgiang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Nguyễn Thị Tâm
Chứng chỉ sản xuất
Công ty Cổ phần Giang Sơn : 2400366764
Công ty Cổ phần Giang Sơn : 1387/QĐ-UBND
Công ty Cổ phần Giang Sơn : 1387/QĐ-UBND
Công ty Cổ phần Giang Sơn : 1010/QĐ-UBND
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Thôn Liên Cơ - xã Đồng Tâm - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua