Nho đen

Mã sản phẩm 123000000248
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 23/06/2021
Hạn sử dụng 30 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình CĐ Hữu cơ
Cơ sở sản xuất HTX Đồng Tâm 3
Sản xuất các nông sản màu hữu cơ: lạc đen, đậu tương đen, nho đen không chuyển gen (Non GMO) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041/2017 - Nông nghiệp hữu cơ
 • Công việc 1 : Bón Lót Xem chi tiết 05-01-2020

  - Chuẩn bị bón thúc phân hữu cơ

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 2 : Bón Lót Xem chi tiết 15-02-2021

  - Bón lót đợt I Phân hữu cơ ủ vi sinh 10 tấn/ha, Phân lân nung chảy 560 kg/ha

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 3 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 15-04-2021

  - Phun thuốc trừ sâu phun liều lượng 0,2%

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 4 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 20-04-2021

  - KIểm tra các giai đoạn sinh trưởng

  - Ghi chép:

 • Công việc 5 : Phòng trừ bệnh Xem chi tiết 20-05-2021

  - Phun thuốc trừ bệnh bằng Thuốc sinh học BITACIN 0,05%

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 6 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 25-05-2021

  - Kiểm tra các giai đoạn sinh trưởng

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 7 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 03-06-2021

  - Kiểm tra trước thu hoạch

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 8 : Thu hoạch Xem chi tiết 10-06-2021

  - Thu hoach sản phẩm

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 9 : Thu hoạch Xem chi tiết 15-06-2021

  - Bán hàng tại Triển lãm

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 10 : Thu hoạch Xem chi tiết 15-06-2021

  - Sản phẩm dán Tem Qr Code eGap

  - Ghi chép: Mai Quang Vinh

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Nho đen
Diện tích 100
Người sản xuất Nguyễn Văn Nghiệp
Người ghi chép Nguyễn Văn Thạo
Địa chỉ xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Cơ sở sản xuất HTX Đồng Tâm 3
Quốc gia Việt Nam
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm